Επικοινωνια

Γενικές Πληροφορίες Εάν έχετε οποιεσδήποτε γενικές ερωτήσεις σχετικά με το Δίκτυο Smart-AKIS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επικοινωνίας μας:

First and last name

Your e-mail address

Organisation

Subject

Message

Contact Person

Camino Fabregas, Consultant
cfabregas@iniciativas-innovadoras.es
+34948281270

Σημεία Επαφής Πόλων Καινοτομίας Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες του Smart-AKIS στους 7 Πόλους Καινοτομίας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το σημείο επαφής του Πόλου Καινοτομίας που ανήκετε.   Πόλος Καινοτομίας στη Γαλλία
Pauline Bodin, ACTA
pauline.bodin@acta.asso.fr
Πόλος Καινοτομίας στη Γερμανία
Klaus Erdle, DLO
k.erdle@dlg.org
Πόλος Καινοτομίας στην Ελλάδα
Ματίνα Βουλγαράκη, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)
stavou@aua.gr
Πόλος Καινοτομίας στη Σερβία
Milica Trajkovic, BioSense
trajkovic.milica.ns@gmail.com
Πόλος Καινοτομίας στην Ισπανία
Alberto Lafarga, INTIASA
alafarga@intiasa.es
Πόλος Καινοτομίας στην Ολλανδία
Harm Brinks, Delphy
h.brinks@delphy.nl
Πόλος Καινοτομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο
David Tinker, David Tinker & Associates / EurAgEng
d.tinker@ntlworld.com
  • Back to Top