Γεωργος

  Έξυπνη γεωργία; Γεωργική τεχνολογία; Γεωργία Ακριβείας; Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα; Γεωργικά ρομπότ; Μεγάλα δεδομένα; Δορυφόροι; Εργαλεία Υποστήριξης Αποφάσεων; Μην μπερδευτείτε με τόσους πολλούς όρους. Πολλές τεχνολογίες και λύσεις Έξυπνης Γεωργίας είναι διαθέσιμες προς το παρόν για μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσουμε ποιες είναι οι τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και, επιπλέον, ποιά είναι τα οφέλη στην παραγωγικότητα και το περιβάλλον που προκύπτουν από την εφαρμογή τους. Αν θέλετε να αυξήσετε την απόδοση της παραγωγής σας, να βελτιώσετε τα οικονομικά σας και να χρησιμοποιήσετε περισσότερο περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, το δίκτυο Smart-AKIS θα σας καθοδηγήσει για το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε για τις πιο σύγχρονες γεωργικές τεχνολογίες και εξοπλισμό.   Το Smart-AKIS θα:
  • σας ενημερώσει με απλό και πρακτικό τρόπο σχετικά με το τι είναι Έξυπνη Γεωργία και πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την υιοθέτηση των ήδη διαθέσιμων λύσεων.
  • σας επιτρέψει να αναζητήσετε, να επιλέξετε και να αξιολογήσετε τις διαθέσιμες λύσεις Έξυπνης Γεωργίας με βάση τις ανάγκες σας.
  • διαδώσει και επιδείξει πώς η υιοθέτηση των έξυπνων λύσεων αύξησε την απόδοση άλλων γεωργών, σε όλη την Ευρώπη, επιτρέποντάς σε εσάς να διαδώσετε τις δικές σας εμπειρίες επίσης.
  • σας προσκαλέσει να λάβετε μέρος σε ημερίδες καινοτομίας, όπου θα γίνει επίδειξη λύσεων Έξυπνης Γεωργίας και θα είστε σε θέση να προτείνει νέες χρήσεις για αυτές τις λύσεις, καθώς και να παρουσιάσετε τις δικές σας ανάγκες που θα μπορούσαν να επιλυθούν με έξυπνες τεχνολογίες.
  • σας διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία σας με άλλους γεωργούς, ερευνητές, συμβούλους και γεωργικές επιχειρήσεις εξοπλισμού στο πλαίσιο έργων καινοτομίας για τη μεταφορά ή την ανάπτυξη νέων έξυπνων λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας.
  Το Smart-AKIS για τους γεωργούς:
  • Back to Top