Διαμεσολαβητης Καινοτομιας

  Αν είστε σύμβουλος γεωργίας ή καινοτομίας, έχετε πιθανώς επίγνωση των δυνατοτήτων της Έξυπνης Γεωργίας, αλλά μπορεί να έχετε κατακλυστεί από το ευρύ φάσμα των τεχνολογιών και των προμηθευτών, ενώ λείπει η μεταφορά αυτής της γνώσης προς τους πελάτες σας, τη γεωργική κοινότητα. Ως Διαμεσολαβητής Καινοτομίας, μπορείτε επίσης να διαδραματίσετε καίριο ρόλο ως ενδιάμεσος παράγοντας, φέρνοντας σε επαφή μεταξύ τους την έρευνα, τη βιομηχανία και τη γεωργική κοινότητα, ώστε οι νέες λύσεις έξυπνης γεωργίας που ταιριάζουν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των γεωργών να εισέρχονται στην αγορά. Αν θέλετε να παρέχετε καλύτερες υπηρεσίες στους γεωργούς σας, το Δίκτυο Smart-AKIS θα σας οδηγήσει στο ποιες από τις λύσεις έξυπνης γεωργίας είναι πιο χρήσιμες, καθώς και σχετικά με τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους εμπλοκής των γεωργών στη μεταφορά και υιοθέτηση τέτοιων λύσεων και τη συμμετοχή τους σε νέα συνεργατικά έργα καινοτομίας με την έρευνα και τη βιομηχανία.   Το Smart-AKIS θα:
  • σας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στην Έξυπνη Γεωργία.
  • παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο καλύτερης διάδοσης και θα καταδείξει τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της Έξυπνης Γεωργίας προς τους πελάτες σας, επιτρέποντάς σας να διαδώσετε τις δικές σας εμπειρίες μεταξύ των συμβούλων και Διαμεσολαβητών Καινοτομίας από όλη την Ευρώπη.
  • σας επιτρέψει να αναζητήσετε, να επιλέξετε και να αξιολογήσετε τις διαθέσιμες τεχνολογίες Έξυπνης Γεωργίας με βάση τις ανάγκες των πελατών σας, ώστε να τους παρέχετε μια καλύτερη συμβουλευτική υπηρεσία.
  • σας προσκαλεί να λάβετε μέρος σε Ημερίδες Καινοτομίας, όπου θα παρουσιαστούν λύσεις Έξυπνης Γεωργίας και θα είστε σε θέση να προτείνετε νέες χρήσεις για τις λύσεις αυτές, καθώς και θα μπορέσετε να παρουσιάσετε τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί που συμβουλέυετε και θα μπορούσαν να λυθούν με Έξυπνες Τεχνολογίες.
  • διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία σας με τους γεωργούς, ερευνητές, άλλους συμβούλους και εταιρείες γεωργικού εξοπλισμού, στην προώθηση έργων καινοτομίας ή Επιχειρησιακών Ομάδων για τη μεταφορά ή την ανάπτυξη νέων έξυπνων λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των γεωργών.
  Το Smart-AKIS για τους διαμεσολαβητές καινοτομίας:
  • Back to Top