Παροχος Λυσεων Εξυπνης Γεωργιας

  Αν είστε μια καθιερωμένη εταιρεία γεωργικών μηχανημάτων, είτε περιφερειακής ή παγκοσμίου εμβέλειας, και συμμετέχετε ήδη στην υιοθέτηση των τεχνολογιών Έξυπνης Γεωργίας στην επιχείρησή σας, αν η επιχείρησή σας είναι μια υψηλής τεχνολογίας ΜΜΕ με νέα προϊόντα και υπηρεσίες στα γεωργικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και ρομπότ, αν έχετε μια νεοφυή επιχείρηση στον τομέα της αγρο-τεχνολογίας ή της γεωργίας ακρίβειας με μια νέα ολοκληρωμένη λύση βασισμένη στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) για τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τότε πως μπορεί να σας βοηθήσει το Δίκτυο Smart-AKIS; Είστε ήδη ενήμεροι για τις επιπτώσεις της εισαγωγή τέτοιων τεχνολογιών Έξυπνης Γεωργίας στην αγροτική παραγωγή και τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και για τις επιπτώσεις της στην επιχειρηματικότητα στον κλάδο της αγροτεχνολογίας. Αλλά, αν ψάχνετε για την περαιτέρω υιοθέτηση και την αγορά τέτοιων λύσεων από την γεωργική κοινότητα, γνωρίζετε ότι κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν και ότι θα πρέπει να προσφέρετε καινοτόμες λύσεις πραγματικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των τελικών χρηστών τους. Αν θέλετε τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι τεχνολογίες σας να αγοραστούν ευρέως και να χρησιμοποιηθούν από τους γεωργούς, το Δίκτυο Smart-ΑΚΙS θα σας βοηθήσει στη διάδοση των λύσεων σας και θα σας φέρει σε επαφή με τους τελικούς χρήστες, τους γεωργούς και την ερευνητική κοινότητα για τον από κοινού ορισμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών.   Το Smart-AKIS θα:
  • σας ενημερώνει για τις πραγματικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην Ευρώπη οι οποίες σας επιτρέπουν να καταλήξετε σε καινοτόμες λύσεις και νέες προσεγγίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.
  • σας επιτρέψει την επίδειξη και διάδοση των τεχνολογιών και των λύσεων σας σε ένα μεγάλο πλήθος γεωργών σε όλη την Ευρώπη.
  • σας προσκαλέσει να λάβετε μέρος σε Ημερίδες Καινοτομίας, όπου θα παρουσιάζετε τις λύσεις σας και οι γεωργοί θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε νέες χρήσεις των λύσεων αυτών.
  • διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία σας με τους γεωργούς, ερευνητές, συμβούλους και με άλλες εταιρείες γεωργικού εξοπλισμού, στην προώθηση των έργων καινοτομίας για τη μεταφορά ή την ανάπτυξη νέων Έξυπνων λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των γεωργών.
  Το Smart-AKIS για τους παρόχους λύσεων έξυπνης γεωργίας:
  • Back to Top