Ερευνητης

  Είστε ερευνητής σε Πανεπιστήμιο, Οργανισμό Έρευνας & Τεχνολογίας ή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Έρευνα & Καινοτομία Τεχνολογιών Έξυπνης Γεωργίας. Έχετε πολύ ελπιδοφόρες εφευρέσεις, ευρεσιτεχνίες και λύσεις, αλλά δεν ξέρετε αν υπάρχει πραγματική ζήτηση για αυτή την τεχνολογία ή τη λύση και έχετε δυσκολία προσέγγισης δυνητικών τελικών χρηστών, εταιρειών ή επενδυτών για την αξιολόγηση της μεταφοράς τους και της διείσδυσης τους στην αγορά. Αν θέλετε τα αποτελέσματα της έρευνας σας να μεταφερθούν σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες που επιδρούν στο πεδίο Έξυπνης Γεωργίας στην Ευρώπη, το Δίκτυο του Smart-AKIS θα σας βοηθήσει στη διάδοση της γνώσης και των λύσεών σας και θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με τους τελικούς χρήστες, τους γεωργούς και τη βιομηχανία των Έξυπνων Γεωργικών Μηχανημάτων.   Το Smart-AKIS θα:
  • σας ενημερώσει για τις πραγματικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην Ευρώπη οι οποίες σας επιτρέπουν να καταλήξετε σε καινοτόμες λύσεις και νέες προσεγγίσεις για τη γνώση και τις τεχνολογίες σας.
  • σας επιτρέψει την επίδειξη και διάδοση των τεχνολογιών και των λύσεων σας σε ένα μεγάλο πλήθος γεωργών σε όλη την Ευρώπη.
  • σας προσκαλέσει να λάβετε μέρος σε Ημερίδες Καινοτομίας, όπου θα παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας, βασισμένης στις λύσεις Έξυπνης Γεωργίας και οι γεωργοί θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε νέες χρήσεις των λύσεων αυτών.
  • διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία σας με τους γεωργούς, άλλους ερευνητές, συμβούλους και εταιρείες γεωργικού εξοπλισμού, στην προώθηση των έργων καινοτομίας ή Επιχειρησιακών Ομάδων για τη μεταφορά ή την ανάπτυξη νέων Έξυπνων λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των γεωργών.
  Το Smart-AKIS για τους ερευνητές:
  • Back to Top