Εταίροι

  Το Smart-AKIS αποτελείται από 13 εταίρους από 8 χώρες, που αντιπροσωπεύουν τον ακαδημαϊκό κόσμο και την έρευνα, γεωργικές ενώσεις και συνεταιρισμούς, συμβούλους και τη βιομηχανία γεωργικών μηχανημάτων.
  • Back to Top