Κατάλογος Λύσεων Έξυπνης Γεωργίας

  Οι εταίροι του Smart-AKIS θα συγκεντρώσουν και θα αξιολογήσουν περισσότερες από 400 τεχνολογίες και λύσεις  Έξυπνης Γεωργίας από αποτελέσματα ερευνητικών έργων και την αγορά, επιλέγοντας τα πλέον ελπιδοφόρα για τις ανάγκες των ευρωπαίων γεωργών. Ο κατάλογος θα επιτρέπει την αναζήτηση διαθέσιμων λύσεων Έξυπνης Γεωργίας, και θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λύσεων, καθώς και τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τη λύση της επιλογής σας, μέσω βίντεο και άλλων διαδραστικών εργαλείων επίδειξης. Επιπλέον, οι χρήστες του καταλόγου θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να παράσχουν τα σχόλιά τους σχετικά με τη χρησιμότητα των επιλεγμένων λύσεων. Ο κατάλογος θα είναι διαθέσιμος μέχρι τον Μάρτιο του 2017.
  • Back to Top