ΕΡΕΥΝΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΤΕΓ) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Δημιουργήσαμε μια ανοικτή πρόσκληση για παρόχους εμπορικών λύσεων ΤΕΓ, ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελεσμάτων για να μπορούν να τροφοδοτήσουν με τη θέλησή τους υλικό στην πλατφόρμα ΤΕΓ του έργου Smart-AKIS. Επομένως, εάν είστε πάροχος λύσεων Έξυπνης Γεωργίας (είτε μια καθιερωμένη πολυεθνική εταιρεία, μια ΜμΕ, μια νεοφυής επιχείρηση ή ένας τεχνοβλαστός), μια ερευνητική ομάδα με πολλά υποσχόμενες νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον τομέα της Έξυπνης Γεωργίας, απλά πρέπει να συμπληρώσετε την προτεινόμενη διαδικτυακή έρευνα. Η παρούσα πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλη την διάρκεια του έργου Smart-AKIS, και οι τεχνολογίες που θα τροφοδοτούνται στην έρευνα θα διαδίδονται μέσω της τεχνολογικής βάσης δεδομένων της πλατφόρμας ΤΕΓ. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας θα είναι σε θέση να περιηγηθούν, να αναζητήσουν και να αξιολογήσουν τις τεχνολογίες της πλατφόρμας που είναι διαθέσιμες στην αγορά, ή πρόκειται να γίνουν και προέρχονται από ερευνητικά προγράμματα, να πάρει χρήσιμες πληροφορίες για το πώς λειτουργούν και για τα οικονομικά και περιβαλλοντικά τους πλεονεκτήματα. Αν σας ενδιαφέρει η ανάδειξη και η διαφήμιση των προϊόντων σας, των ερευνητικών σας προγραμμάτων και αποτελεσμάτων στον τομέα της Έξυπνης Γεωργίας, αυτή είναι η ευκαιρία σας για να έχετε πρόσβαση σε μια ανοιχτή βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιεί ένας μεγάλος αριθμός γεωργών και επαγγελματιών σε όλη την Ευρώπη. Σύνδεσμος για Καταγραφή νέας τεχνολογίας οδηγίες καταγραφής Γιατί να καταγράψετε την τεχνολογία σας; Σύνδεσμος για πλατφόρμα ΤΕΓ.
  • Back to Top