Onderzoeker

  Als onderzoeker (al dan niet verbonden aan een universiteit of bedrijfsleven) heeft u waarschijnlijk te maken met veelbelovende uitvindingen, patenten en oplossingen waarbij niet veel bekend is over de vraag naar deze technologie. Het kan ook lastig zijn om in contact te komen met eind-gebruikers en de industrie. Om onderzoeksresultaten te laten doorvloeien naar marktwaardige producten en diensten is juist het contact met eind-gebruikers en de industrie belangrijk.   Smart AKIS zal.. u informeren over wat er speelt bij de agrariërs in Europa. u een platform bieden om uw kennis uiteen te zetten voor een breed publiek. u uitnodigen om deel te nemen aan innovatieworkshops, waar Smart Farming technologies gebaseerd op uw onderzoeksresultaten gedemonstreerd worden. U ondersteunen in het contact en de samenwerking met agrariërs, onderzoekers, adviseurs, werktuig productiebedrijven voor het promoten van innovatieve projecten en werkgroepen.   Smart AKIS voor onderzoekers:
  • Back to Top