EIP-AGRI en Smart AKIS

eipagri-thematic Smart AKIS is het Smart Farming netwerk wat aanbevolen is door EIP-AGRI en gefinancierd door het EU Horizon 2020 programma. Het “European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability” (EIP-AGRI) was gelanceerd door de Europese Commissie voor het promoten van innovatie in de landbouw en bosbouw sectoren en voor het bij elkaar brengen van wetenschap en praktijk. Het EIP-AGRI was gelanceerd door de Europese Commissie als een nieuwe manier om de agrarische en bosbouw sectoren te helpen productiever en duurzamer te worden. Daarnaast moeten ze beter in staat zijn om te gaan met strenge competitie, markfluctuatie, klimaatverandering en steeds strengere milieuwetgeving. EIP-AGRI richt zich op het vormen van samenwerkingen tussen mensen met verschillende professionele achtergronden. Hiervoor worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals operationele groepen en EIP-AGRI focus groepen. Verschillende actoren op het gebied van innovatie en landbouw zoals agrariërs, adviseurs, onderzoekers, agrarische bedrijven, NGO’s en andere stakeholders zullen samenwerken, ideeën delen en bestaande kennis omzetten in innovatieve oplossingen. Het EIP-AGRI service point zal fungeren als een tussenpersoon binnen het EIP-AGRI netwerk, waarbij communicatie en samenwerking wordt vergroot bij iedereen met een interesse in landbouwontwikkeling: agrariërs, onderzoekers, adviseurs, bedrijven, milieugroepen, consumenten representanten en andere NGO’s. Link naar EIP-AGRI Service Point: http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/EIPAGRISP De stuurgroep heeft het startsein gegeven voor EIP-AGRI door strategische oriëntatie voor implementatie te bieden. Het Standing Committee for Agricultural Research (SCAR) dat bestaat uit leden van lidstaten en kandidaten uit geassocieerde landen, assisteert het EIP via de ontwikkeling van innovatieve horizon 2020 instrumenten. Het adviseert via een toegewijde werkgroep van Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS). Link naar AKIS. A Foresight Paper. SCAR. SWG AKIS 3-Report: https://ec.europa.eu/research/scar/pdf/AKIS-3_end_report.pdf#view=fit&pagemode=none   EIP AGRI focus groep voor precisie landbouw Focus groepen brengen 20 experts met verschillende achtergronden bij elkaar, hieronder vallen agrariërs, onderzoekers, adviseurs en bedrijfsvertegenwoordigers.  De groepen verzamelen informatie van duurzame technieken in een specifiek vakgebieden en vatten deze samen, hierbij worden ook kansen en oplossingen gedocumenteerd. Het laatste rapport van de focus groep draagt aanbevelingen aan voor het algemeen maken van precisielandbouw voor het optimaliseren van inputs en opbrengsten. Hieronder valt onder andere het creëren van “precision farming labs”, het ontwikkelen van tools afgemeten op kleine tot middelgrote boerderijen. Link naar Final Report of Focus Group on Precision Farming: http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-group-precision-farming-final-report   Thematische netwerken Thematische netwerken zijn multi-actor projecten voorgedragen door EIP-AGRI en gefundeerd door het EU-2020  programma van de EU, waarbij er wordt gewerkt op verschillende thema’s. Er worden mensen uit de wetenschap en de praktijk samen gebracht om bruikbare, praktische uitkomsten te brengen. Thematische netwerken zijn gefundeerd door Horizon2020 wat het voornaamste EU programma is voor onderzoek en innovatie. Thematische netwerken hebben twee hoofddoelen: -Het verzamelen van bestaande wetenschappelijke kennis en duurzame oplossingen die vrijwel klaar zijn om in de praktijk te worden toegepast, maar nog niet voldoende om klaar te zijn voor toepassing door agrariërs en bosbeheerders. -vertaling van kennis naar gemakkelijk te begrijpen documentatie zoals korte informatieve aanbevelingen en oplossingen (“practise abstracts”), brochures, richtlijnen, audio-visueel materiaal (foto’s, video’s, clips, etc.). Dit materiaal wordt beschikbaar gemaakt tot na de looptijd van het project via de gebruikelijke manieren van verspreiden die agrariërs doorgaans raadplegen en ook via de EIP-AGRI website. Naast Smart AKIS zijn er nog 10 andere thematische netwerken die gefinancierd worden door horizon 2020.
Logo Réseau Thématique Siteweb
4D4F Smart zuivelproductie www.4d4f.eu
AGRIFORVALOR Biomassa van land- en bosbouw www.agriforvalor.eu
AGRISPIN Innovatie bemiddeling in landbouw www.agrispin.eu
EUFRUIT Fruit www.eufrin.org
EURODAIRY Zuivelproductie www.eurodairy.eu
FERTINNOWA Water management in bemeste gewassen www.fertinnowa.com
HENNOVATION Gevogelte productie www.hennovation.eu
HNV-LINK Hoge natuur waarde landbouw www.hnvlink.eu
OK-NET ARABLE Biologische productie www.ok-net-arable.eu
WINETWORK Wijnteelt www.winetwork.eu
Meer informatie over thematische netwerken vindt u via deze link: http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon-2020   Interactieve innovatie via operationele groepen Het innovatiemodel achter EIP-AGRI gaat verder dan het versnellen van de kennisoverdracht van het laboratorium naar de praktijk. EIP-AGRI richt zich tot het “Interactive Innovation Model” wat actoren (agrariërs, adviseurs, onderzoekers, bedrijven etc.) bij elkaar brengt in multi-actor projecten, zodat ze samen kunnen werken aan het vinden van oplossingen of het creëren van kansen. In deze zogenaamde operationele groepen komen nieuwe inzichten en ideeën samen die worden gebruikt in gerichte oplossingen die gemakkelijk in de praktijk kunnen worden toegepast. Deze benadering stimuleert innovatie en pakt diverse punten op de onderzoeksagenda aan. Operationele groepen zijn groepen op een lokaal niveau van mensen met diverse achtergronden, zoals agrariërs, onderzoeker, consultants, bedrijven en NGO’s die specifiek zijn gevormd als targetgroepen voor het oplossen van gedeelde problemen of om een innovatief idee te testen in de praktijk. Deze programma’s kunnen financiële ondersteuning bieden voor deze operationele groepen. Voor meer informatie over operationele groepen kunt u terecht bij: http://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_operational_groups_2014_en_web_updated_01032016.pdf
  • Back to Top