Smart AKIS

  Smart AKIS is een Europees netwerk dat Smart Farming technologieën onder de aandacht brengt van de Europese landbouwgemeenschap. Het netwerk streeft ernaar om gebruikers en onderzoekers dichter bij elkaar te brengen met betrekking tot de identificering en uitvoering van nieuwe Smart Farming Technologies (SFT’s) inspelend op de behoeften van agrariërs.   Waarom een nieuw Smart Farming netwerk? Het netwerk gaat in op de uitdaging om 9 miljard mensen te voorzien van voedsel in 2015 en biedt tegelijkertijd uitkomst voor duurzaamheid in de agrarische sector. Een duurzame sector vraagt om een meer algemene toepassing van Smart Farming Technologies voor efficiëntie en productiviteit in de  EU-landbouwsector. Het gebruik van Smart Farming Technologies biedt ook mogelijkheden om de productiviteit en de kwaliteit van de opbrengsten te verhogen. Er zijn echter technische, sociale, organisatorische en economische factoren die ervoor hebben gezorgd dat in kleine, medium en grote bedrijven deze technologieën nog niet wijdverspreid zijn toegepast. Wat hierbij een rol heeft gespeeld zijn de behoeften, interesses en verwachtingen van onderzoek die niet altijd voldoende afgestemd zijn op de agrariërs in het veld. Dit zorgt ervoor dat niet het volledige potentieel van deze technologieën benut wordt. Het Europese Innovation partnership heeft in reactie op eerdere pogingen voor het meer gangbaar maken van Smart Farming Technologiën, het Smart-AKIS thematic network gestart.   Smart AKIS in een notendop Het netwerk zal: -een inventarisatie maken van direct toepasbare oplossingen uit onderzoeks en commerciële applicaties in Smart Farming in Europa, afgestemd op de behoeften van de landbouwsector. -samenwerking stimuleren tussen de landbouwgemeenschap, adviseurs en onderzoekers van Smart Farming Technologies. Een dergelijke aanpak zal op zowel een regionaal niveau, in 7 innovatiecentra in Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Nederland, Joegoslavië, Spanje en Groot-Brittanië en ook op Europees niveau, als het Smart farming platform de verspreiding van resultaten en interactie van stakeholders stimuleren. Compatibiliteit met het EIP_AGRI Servive Point zorgt ervoor dat resultaten gemakkelijk te vinden zijn. Smart AKIS omvat 13 partners uit 8 verschillende landen die academici, landbouw coöperatieven, consultants en de landbouwwerktuigen industrie vertegenwoordigen.   Smart-AKIS in beeld
  • 2,5 jaar, start in maart 2016
  • € 1,997,731.25 budget gefundeerd door Horizon 2020.
  • 200 Smart Farming oplossingen worden geanalyseerd op het Smart Farming Platform.
  • + 50 Smart Farming oplossingen toegepast door agrariërs en andere uitvoerders.
  • 760 stakeholders worden betrokken 14 regionaal en 1 transnationale innovatie workshop.
  • 35 collaboratieve innovatie projecten uit regionale workshops.
  • 10 transnationale collaboratieve innovatieve projecten uit workshops.
  • 50 links ontwikkeld met Operational Groups.
  • 700 Smart Farming Community Platform gebruikers.
  Smart AKIS netwerk benadering Als thematisch netwerk op het gebied van Smart Farming zal Smart AKIS onvoldoende toegepaste wetenschappelijke kennis bruikbaar maken voor uitvoerders in de landbouwsector. De EIP-|AGRI database zal worden verrijkt met concrete oplossingen die agrariërs gemakkelijk kunnen implementeren. Specifieke doelstellingen van het netwerk zijn: -Het creëren van een inventaris van direct toepasbare oplossingen uit de verzameling van onderzoeksresultaten en commerciële oplossingen. -Het onderzoeken van de wensen en interesses van gebruikers en het identificeren van de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling in de agrarische sector. Hierbij worden regionale en nationale verschillen onder de loep genomen. -het organiseren van stakeholder samenwerkingsverbanden. -Het opzetten van een ICT hulpmiddel voor de online assessment van Smart Farming Technologieën en de “crowdsourcing” van basisbehoeften. -verbinding met EIP-AGRI en onderliggende structuren.
  • Back to Top