Wat is Smart Farming?

  Smart farming gaat over de toepassing van moderne informatie en communicatie technologieën in landbouw, op weg naar wat ook wel de derde groene revolutie wordt genoemd. In vervolg op ras-ontwikkeling en genetica revoluties, zal deze derde revolutie haar invloed doen gelden in de landbouw met een combinatie van de applicatie van ict oplossingen zoals, precisie-landbouw uitrusting, the internet of things (IoT), sensoren & actuators, geo-positionering systemen, Big Data, Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s), drones, robotica etc. Smart Farming kan leiden tot een meer productieve en duurzame landbouw, gebaseerd op een efficiënter gebruik van grondstoffen. Terwijl in de Verenigde Staten 20-80% van de agrariërs een vorm van SFT gebruiken, is dat in Europa maar 0-24%. Vanuit het oogpunt van de boer bezien, kan SFT een meerwaarde creëren in de vorm van betere besluitvorming en een verbeterd management. In dit kader is Smart Farming  sterk gerelateerd aan 3 technologieën uit Smart AKIS:
  • Management informatie systemen: georganiseerde systemen voor het verzamelen, verwerken, opslaan en  verspreiden van data in het benodigde format om bruikbaar te zijn voor agrarische werkzaamheden.
  • Precisie landbouw: het managen van variatie in ruimte en tijd voor het verhogen van opbrengsten en het beperken van inputs. Er wordt gebruik gemaakt van een Decision Support System (DSS) voor boerderij management met als doel het optimaliseren van opbrengsten bij verschillende inputs, terwijl er grondstoffen worden gespaard. Dit is mogelijk gemaakt door het wijdverspreid gebruik van GPS, GNSS, luchtfotografie en de laatste generatie remote sensing beelden van Sentinel satellieten. Dit geeft de mogelijkheid om kaarten de maken van zoveel verschillende ruimtelijke variaties als er gemeten kunnen worden (bvb: opbrengst, terrein eigenschappen/topografie, organische stof gehalte, vochtgehaltes, stikstof hoeveelheid etc.).
  • Landbouw automatisering & robotica: Het gebruik van robots en drones in kunstmatige intelligentie technieken op alle niveaus van landbouwproductie.
Smart Farming toepassingen richten zich niet alleen op grote conventionele bedrijven, maar het kan ook een nieuwe impuls geven aan nieuwe groeiende landbouwontwikkelingen, zoals familie boerderijen (kleine of complexe percelen, specifieke culturen en/of vee, het bevorderen van kwaliteit of bijzondere soorten), biologische boerderijen en het vergroot daarnaast de openheid van agrarische activiteiten naar de consument, maatschappij en de markt.
  • Back to Top