Inovacioni Broker

  Ako pripadate savetodavnoj službi ili ste poljoprivredni ili inovacioni konsultant, verovatno ste svesni potencijala Pametne Poljoprivrede, ali propuštate, zbog ogromne količine tehnologija i dobavljača, da prenesete ovo znanje vašim klijentima – poljoprivrednoj zajednici. Kao Inovacioni broker, možete imati ulogu posrednika koji spaja istraživanje, industriju i zajednicu poljoprivrednih proizvođača, kako bi nova rešenja Pametne Poljoprivrede koja zadovoljavaju potrebe i interese poljoprivrednih proizvođača zaista i dospela na tržište. Ako želite da pružite bolju uslugu vašim poljoprivrednim proizvođačima, Smart-AKIS Mreža će vam pomoći da izaberete najkorisnija rešenja pametne poljoprivrede, kao i najefikasnije metode transfera i usvajanja ovih rešenja ali i da ih uključite u nove inovacione projekte saradnje sa istraživačkom zajednicom i industijom.   Smart AKIS će,… … Vam pružiti najnovije informacije o Pametnoj Poljoprivredi. … Vam pomoći da na najbolji mogući način promovišete i prikažete vašim klijentima ekonomske benefite Pametne Poljoprivrede kao i njen pozitivan uticaj na životnu sredinu, pružajući Vam mogućnost da podelite Vaša iskustva sa savetnicima i Inovacionim brokerima iz cele Evrope. … Vam pružiti mogućnost pretrage, selekcije i ocenjivanja dostupnih rešenja Pametne Poljoprivrede u skladu sa potrebama Vaših klijenata kako bi pružili što bolju savetodavnu uslugu. … Vas pozvati da učestvujete na Inovacionim Radionicama gde će biti prezentovana rešenja Pametne Poljoprivrede i gde ćete imati priliku da predložite nove upotrebe ovih rešenja kao i da predstavite potrebe poljoprivrednih proizvođača koje zastupate koje bi mogle da se zadovolje pametnim tehnologijama. … olakšati Vaš kontakt i saradnju sa drugim poljoprivrednim proizvođačima, istraživačima, savetodavnim službama i kompanijama koje bave poljoprivrednom mašinerijom u smislu promovisanja inovacionih projekata ili Operativnih Grupa za transfer ili razvijanje novih pametnih rešenja krojenih da zadovolje realne potrebe.   Smart-AKIS za Inovacione Brokere:
  • Back to Top