Istraživač

  Ako ste istraživač na Univerzitetu, pripadate Organizaciji koja se bavi Istraživanjem i Tehnologijom ili radite u kompaniji koja se bavi istraživanjem i inovacijama u vezi tehnologija Pametne Poljoprivrede. Ako imate veoma perspektivan pronalazak, patent ili rešenje ali niste sigurni da postoji realna potražnja za ovakvom tehnologijom ili rešenjem i imate poteškoće da doprete do potencijalnih krajnjih korisnika, kompanija ili investitora za pravu procenu njihovog pozicioniranja na tržištu. Ako želite da se rezultati vašeg istraživanja pretoče u tržišne proizvode i usluge koji će imati uticaj u oblasti evropske Pametne Poljoprivrede, Smart AKIS Mreža će vam pomoći da promovišete vaše znanje i rešenja povezujući Vas sa krajnjim korisnicima, poljoprivrednim proizvođačima i industrijom opreme za Pametnu Poljoprivredu.   Smart AKIS će… … Vam pružiti informacije o realnim potrebama evropskih poljoprivrednih proizvođača, stimulišući Vas da smislite inovativna rešenja i nove primene za vaše znanje i tehnologije. … dati priliku da prikažete i promovišete Vaše tehnologije i rešenja velikom broju poljoprivrednih prizvođača širom Evrope. … Vas pozvati da učestvujete na Inovacionim Radionicama gde će biti prezentovana Vaša rešenja Pametne Poljoprivrede bazirana na rezultatima istraživanja i gde će Vam poljoprivredni proizvođači pomoći u identifikaciji novih primena ovih rešenja. … olakšati Vaš kontakt i saradnju sa drugim poljoprivrednim proizvođačima, istraživačima, savetodavnim službama i kompanijama koje se bave poljoprivrednom mašinerijom u vidu promovisanja inovacionih projekata ili Operativnih Grupa za transfer ili razvijanje novih pametnih rešenja krojenih da zadovolje realne potrebe.   Smart AKIS za Istraživače:
  • Back to Top