Centri za inovacije

Smart AKIS će, kao tematska mreža, pratiti pristup koji karakteriše aktiviranje više učesnika tražeći zajedničku definiciju inovacionih projekata i inicijativa. Ovakav pristup će biti primenjen u 7 Centara za Inovaciju širom Evrope, u koje će Smart-AKIS partneri uključiti poljoprivredne proizvođače, predstavnike industrije, istraživačke zajednice, savetodavne službe, operativne grupe tokom 3 Inovacione radionice koje će se održati u svakom Centrru tokom 2017 i 2018 godine. Smart AKIS Innovation Workshop in SERBIA. Inovacione radionice će doprineti:
  • Diseminaciji, eksperimentisanju i demonstraciji dostupnih komercijalnih ali i naučnih tehnologija i rešenja Pametne Poljoprivrede;
  • Identifikaciji inovativnih upotreba dostupnih rešenja Pametne Poljoprivrede i definisanju strategija komercijalizacije za tehnologije zasnovane na istraživanju, a koje nisu još uvek dostupne na tržištu;
  • Proceni potreba poljoprivredne zajednice i projektnih ideja koje bi mogle da se reše putem novih rešenja Pametne Poljoprivrede.
Putem Inovacionih Radionica, Smart AKIS želi da postigne stvaranje novih zajedničkih inovacionih projekata i Operativnih Grupa u Pametnoj poljoprivredi za transfer i usvajanje specifičnih tehnologija Pametne Poljoprivrede od strane zajednice poljoprivrednih proizvođača kao i razvijanje novih rešenja Pametne Poljoprovrede koja prate potrebe ove zajednice. Ako ste zainteresovani da učestvujete na jednoj od radionica u ovih 7 Centara za inovacije, da dobijete dodatne informacije o Smart AKIS-u ili imate bilo kkavo pitanje o Smart AKIS-u u vasem Centru, kontaktirajte direktno vaš Centr za Inovacije.    
  • Back to Top