Smart AKIS

  Smart-AKIS je evropska mreža vodećih tehnologija i rešenja Pametne Poljoprivrede (enl. Smart Farming technologies) upotrebljenih od strane evropskih poljoprivrednih proizvođača. Takođe, Smart-AKIS premošćuje razlike između krajnjih korisnika (poljoprivrednih proizvođača) i naučnih istraživanja čiji je cilj kreiranje i distribucija rešenja pametne poljoprivrede, koja potpuno odgovaraju potrebama farmera.   Zbog čega je potrebna Mreža Pametne Poljoprivrede? Odgovor na svetski izazov u proizvodnji hrane za više od 9 milijardi ljudi u 2050. uz očuvanje održivosti i konkurentnosti evropske poljoprivrede predstavlja šire prihvatanje tehnologija pametne poljoprivrede, koja će poboljšati efikasnost iskorišćenja resursa i povećati produktivnost evropske poljoprivrede. Prihvatanje tehnologija Pametne Poljoprivrede omogućava unapređenje održivosti, efikasnije iskorišćenje resursa i povećanje prinosa poljoprivredne proizvodnje. Međutim, brojni tehnološki, socijalni, regulatorni i ekonomski faktori otežavaju široku primenu ovih tehnologija, kako na velikim imanjima, tako i na srednjim i malim poljoprivrednim gazdinstvima. Među ovim faktorima, nesrazmera između potreba, interesa i očekivanja naučne zajednice i poljoprivrednih proizvođača je u mnogome doprinela niskom stepenu primene naprednih tehnologija, sprečavajući potpuno iskorišćenje njenih potencijala u pogledu povećanja produktivnosti, efikasnom iskorišćenju resursa i održivosti evropske poljoprivrede. Javni poziv za popularizaciju Pametne Poljoprivrede u Evropi je otvoren 2015 od strane Evropskog Inovativnog Partnerstva za Poljoprivrednu Proizvodnju i Održivost (EIP-AGRI), na koji je uspešno odgovorila Smart-AKIS tematska mreža.   Ukratko o Smart-AKIS-u Smart-AKIS mreža će:
 • Stvoriti i rasprostraniti listu odmah primenljivih rešenja iz domena pametnih tehnologija, napravljenih spram potreba poljoprivrednih proizvođača. Izvor će biti velika baza podataka koju čine naučno-istraživački rezultati i komercijalni proizvodi iz domena pametnih tehnologija, konstruisanih na osnovu potreba krajnjih korisnika.
 • Podsticati saradnju između poljoprivrednih proizvođača, savetodavnih službi, naučnika i proizvđača/distributera tehnologija pametne poljoprivrede u cilju promocije novih, inovativnih projekata i procesa koji razvijaju nova rešenja u oblasti pamente poljoprivrede, uzimajući u obzir potrebe i interesovanja krajnjih korisnka.
Ovakav pristup će biti primenjen na regionalnom nivou, u 7 inovativnih centara sa sedištima u Francuskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Holandiji, Srbiji, Španiji i Velikoj Britaniji, ali i širom Evrope, s obzirom da će internet  Platforma Pametne Poljoprivrede (enlg. Smart Farming Community Platform) olakšati širenje rezultata, interakciju između učesnika, i sa obzirom da će biti kompatibilna sa evopskim EIP-AGRI servisom, obezbediće dugoročnu dostupnost rezultatima projekta. Smart AKIS čini 13 partnera iz 8 različitih država, koji dolaze iz obrazovnih i istraživačkih institucija, udruženja poljoprivrednih proizvođača, savetodavnih službi i iz industrije poljoprivrednih mašina. Link to PARTNERS.   Smart-AKIS u brojevima:
 • 2 ½ – godine trajanje projekta, početak: 01.03.2016.
 • 1,997,731.25 € – ukupan budžet projekta, finansiran od strane Horizont 2020 programa
 • 200 – rešenja pametne poljoprivrede prikazano i ocenjeno na Platformi Pametne Poljoprivrede
 • +50 – rešenja pametne poljoprivrede, prihvaćenih od strane poljoprivrednih proizvođača
 • 760 – učesnika u 14 regionalnih i 1 transnacionalnoj inovativnoj radionici
 • 35 – inovativnih projekata proisteklih iz regionalnih radionica
 • 10 – transnacionalnih zajedničkih inovativnih projekata proisteklih iz radionica
 • 50 – veza uspostavljeno sa EIP-AGRI Operativnim Grupama
 • 700 – korisnika Platforme Pametne Poljoprivrede
  Smart-AKIS mreža Kao Tematska Mreža Pametne Poljoprivrede, Smart-AKIS će prikupiti postojeća ali nedovoljno iskorišćena naučna znanja i primere dobre prakse i učiniti ih spremnim za brzu primenu u poljoprivrednoj proizvodnji, kroz niz lako dosupnih i razumljivih materijala, sredstava i alata koji će obogatiti EIP-AGRI bazu podataka sa konkretnim lako primenljivim rešenjima. Specifični ciljevi Mreže su da:
 1. Napravi listu neposredno primenjivih rešenja iz velike baze podataka istraživačkih rezultata i komercijalnih proizvoda;
 2. Proceni potrebe i interesovanja krajnjih korisnika (poljoprivrednih proizvođača) i identifikuje faktore koji utiču na usvajanje pametnih tehnologija, uzimajući u obzir regionalne/nacionalne specifičnosti;
 3. Podstakne saradnju baziranu na inovativnosti između najrazličitijih učesnika;
 4. Uspostavi IKT alat za internet ocenu Tehnologija Pametne Poljoprivrede i specifičan, inovativan način podrške (engl. crowdsourcing) idejama i potrebama;
 5. Poveže Smart-AKIS sa EIP-AGRI i njenim strukturama
 • Back to Top