Šta je Pametna Poljoprivreda?

  Pametna Poljoprivreda predstavlja primenu modernih Informaciono-komunikacionih Tehnologija (IKT) u poljoprivredi, vodeći je u tzv. Treću Zelenu Revoluciju. Prateći uzgoj biljaka i genetsku revoluciju, ova Treća Zelena Revolucija preuzima poljoprivredni svet uz najrazličitija IKT rešenja poput preciznih mašina, intrenetom povezanih „stvari“, kao na primer međusobno povezanih mašina, uređaja, objekata životinja i ljudi (engl. Internet of Things), senzora i aktuatora, geo-pozicioniranja sistema, analize velike količine podataka (enlg. Big Data), bespilotnih letelica, dronova, robota i slično. Pametna Poljoprivreda ima veliki potencijal da unapredi poljoprivrednu proizvodnju, bazirajući se na precizniju i efikasniju upotrebu resursa. Međutim, dok se u Sjedinjenim Američkim Državama procenat poljoprivrednih proizvođača koji koriste Tehnologije Pametne Poljoprivrede kreće u rasponu od 20-80%, u Evropi se ovaj udeo kreće u skromnom rasponu od 0 do 24%. Iz perspektive poljoprivrednih proizvođača, Pametna Poljoprivreda treba da obezbedi poljoprivredniku dodatu vrednost kroz podršku u odlučivanju ili kroz efikasniju iskorišćenost resursa. Stoga, Smart-AKIS Mreža obuhvata tri međusobno usko vezane grupe tehnologija Pametne Poljoprivrede:
  • Upravljanje Informacionim Sistemima: Sistemi za prikupljanje, obradu, čuvanje i distribuciju podataka u odgovarajućem formatu kako bi se poslovi na imanju odvijali brže i efikasnije;
  • Precizna poljoprivreda: Upravljanje kako prostornim tako i vremenskim varijabilnostima u cilju poboljšanja ekonomskog povrata uvalaganja, uz smanjenu upotrebu ulaznih sirovina i smanjenje zagađenja životne sredine. To uključuje Sisteme za podršku odlučivanju (engl. Decision Support Systems) na nivou čitavog imanja čiji je cilj optimizacija povrata investicija, uz nepromenjen nivo ulaganja. Ovo je omogućeno širokom upotrebom GPS-a, GNSS-a, snimcima terena kamerama postavlenim na dronove, poslednjom generacijom hipertemporalnih fotografija napravljenih pomoću Sentinel satelita, koje stvaraju mape terena uz prikazivanje svih relevantnih faktora koji mogu biti mereni (na primer: prinos zemljišta, karakteristike terena / topografija, pogodnost za organsku proizvodnju, nivo vlažnosti, nivo azota i tako dalje);
  • Poljoprivredna automatizacija i robotika: Proces primene robotike, automatizovane kontrole i veštačke inteligencije na svim nivoima poljoprivredne proizvodnje.
Tehnologije Pametne Poljoprivrede nisu namenjene isključivo velikim, konvencionalnim poljoprivrednim gazdinstvima, već mogu da budu poluga koja će pospešiti druge oblike bavljenja poljoprivredom poput malih porodičnih gazdinstava i organske proizvodnje i poboljšaju ugled poljoprivrednih proizvođača u očima evropskih potrošača, društva u celini i prilagodi ih uslovima na tržištu. Na primer, Pametna Poljoprivreda može doneti benefit u pogledu zaštite životne sredine, kroz smanjenje upotrebe vode ili optimizaciju upotrebe različitih pesticida.
  • Back to Top