Mesto za umrežavanje

  Internet mesto za uspostavljanje saradnje, otvoreno je za poljoprivredne proizvođače, istraživaže, inovacione brokere i kompanije koji žele da pronađu partnere pogodne za inovacione projekte i inicijative za dalji razvoj, transfer ili diseminaciju rešenja Pametne Poljoprivede. Ovaj alat će pružiti mogućnost pretrage partnera za specifične inovacione i projekte transfera u pametnju poljoprivredu kao i za diseminaciju i razmenu najboljih praksi korišćenja rešenja pametne poljoprivrede. Mesto za umrežavanje će biti otvoreno za poljoprivredne proivođače, njihova udruženja i zadruge, istraživače, savetodavne službe, poljoprivredne konsultante, inovacione brokere, kompanije koje se bave pružanjem specifičnih ili integrisanih rešenja pametne poljoprivrede, itd. Ovaj alat će takođe biti koristan za nove i već postojeće Operativne Grupe spremne da implementiraju pilot projekte u oblasti pametne poljoprivrede. Mesto za umrežavanje  će biti dostupno do Marta 2017 godine.
  • Back to Top